4 วัน 3 คืน “In the Last Paradise” เมืองท่องเที่ยวทั่วโลก ที่ว่าดัง ๆ ใคร ๆ ก็เคยไปกันมาแล้ว หรือใคร ๆ ก็ไปได้ อีกอย่างไม่ยากเย็น.. แต่ไม่ใช่ที่นี้ […]